DEĞERLER ve SORUMLULUKLAR

İnsana Saygı:

Aksel Ecza Deposu ırka, cinsiyete, dine, politik görüşe, sosyal statüye, yaşa ve diğer karakteristik özelliklere bakmaksızın her insan için eşitliğe ve onura saygı duyar.

 

Güven:

Aksel Ecza Deposu hizmet verdiği tüm kurum ve kuruluşlarla olan iş ilişkilerini karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir biçimde sürdürmeye özen gösterir.

 

Etik:

Aksel Ecza Deposu çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile ilişkilerinde dürüst, saygılı davranmayı ve etik ilkelere sonuna kadar bağlı kalmayı taahhüt eder. Bu taahhüt şirketimizin yönetiliş biçimine yansır.

 

Sosyal Sorumluluklar:

Sağlık sektörünün bir parçası olarak insan sağlığına hizmet etmenin büyük sorumluluğunun bilinciyle; ülkemize, insanımıza ve çevreye verdiğimiz değeri, ürettiğimiz ve desteklediğimiz projelerle somutlaştırırız.

 

Çevresel Sürdürülebilirlik:

Çevresel sürdürülebilirlik günümüzde yüzleşmek zorunda kaldığımız en büyük sorunların başında gelir. Aksel Ecza Deposu işlerini yürütürken çevreye yaptığı etkiyi azaltmak için düşük maliyetli - enerji tasarrufu sağlayan alternatifler üretmeye çaba gösterir. Aksel Ecza Deposu tüm hizmet binalarında geri dönüşüm ve yaratıcı yeniden kullanım stratejileri ile atık üretimini azaltmaktadır. Şirketimiz karton kutu, ofis gereçleri, ambalaj kâğıdı gibi sarf malzemelerinin geri dönüşümüne destek vermeye çalışmaktadır.
 

HABER BÜLTENİMİZE ABONE OL!

Bültenimize kaydolarak Aksel Ecza Deposun' dan hiçbir şey kaçırmayın.